Władze spółki

Prezes Zarządu

Eugeniusz Małecki

Rada nadzorcza

Henryk Woldański – przewodniczący

Andrzej Siliński – wiceprzewodniczący

Jerzy Matyjaszczyk – sekretarz