Władze spółki

Prezes Zarządu

Łukasz Ratajczyk

Rada Nadzorcza

Henryk Woldański – przewodniczący

Grzegorz Grygiel – wiceprzewodniczący

Jerzy Matyjaszczyk – sekretarz

Paweł Kołek – członek Rady Nadzorczej