Informacja o spółce

Powołanie spółki Sport Pleszew

Sport Pleszew sp. z o.o. powołana została w dniu 07 lipca 2009 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr XL XXIX/256/2009.

Forma prawna

Sport Pleszew jest spółką prawa handlowego (zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu w dniu 31.07.2009 r. nr KRS 0000334199 o kapitale zakładowym 9.318.000,00 zł.

Jedynym udziałowcem spółki jest Miasto i Gmina Pleszew.

Zadania spółki

Sport Pleszew sp. z o.o. na podstawie uchwały nr XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. przejął z dniem 1 października 2009 r. zadania zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie.

Celem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej i turystyki a w szczególności prowadzenie:

– obiektów sportowych,

– obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

– działalności rozrywkowej i rekreacyjnej,

– działalności turystycznej,

– edukacji sportowej i prozdrowotnej,

– zajęć sportowych i rekreacyjnych,

– współpracy z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

NIP, Regon, konto bankowe

NIP 6080087844

Regon 301165449

Rachunek bankowy w BS Pleszew nr 73 8407 0003 0018 6502 2000 0001