Kontakt

Informujemy, że:

Zgodnie z Art. 13 pkt.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sport Pleszew Sp. z o.o., z siedzibą w Pleszewie przy ul. Sportowej 4, zwana dalej „Sportem Pleszew”; Sport Pleszew prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jarosław Bartkowiak. Kontakt: biuro-sport@pleszew.pl, telefon: 61 7421 293
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu pracowników Sportu Pleszew w związku z działaniami związanymi z prowadzoną działalnością o znaczeniu wypoczynkowym, rekreacyjnym, rehabilitacyjno-zdrowotnym. Dane nie będą udostępniane innymy podmiotom do celów komercyjnych,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna zgoda wynikająca z dobrowolnego wysłania informacji na skrzynkę mailową Sportu Pleszew,
5) podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Urzędu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi, oraz do kontaktowania się w związku z działalnością publiczną Sportu Pleszew.
Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.