Boisko ze sztuczną nawierzchnią

Boisko wyposażone jest w oświetlenie elektryczne oraz instalację zraszania, którA jest uruchamiana w zależności od potrzeb przez obsługę boiska.

Organizowanie zawodów, treningów i meczów może się odbywać wyłącznie za zgodą Spółki Sport, w uzgodnionych dniach i godzinach.

Boiska wyposażone jest w oświetlenie elektryczne oraz instalację zraszania, które są uruchamiana w zależności od potrzeb przez obsługę Boiska .

Teren Boiska objęty jest monitoringiem wizyjnym.

W okresie zimowym, w przypadku opadów śniegu i zalegania grubej pokrywy śnieżnej Boisko jest nieczynne.

Korzystanie z Boiska jest odpłatne.