Regulamin kręgielni bowlingowej

Regulamin Kręgielni Parku Wodnego „Planty”

 

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z torów kręgielni bowlingowej na terenie Parku Wodnego „Planty”  prowadzonej przez Sport Pleszew Sp. z o.o.
 2. Kręgielnia bowlingowa czynna jest od poniedziałku do czwartku oraz w niedziele w godzinach 15.00 – 22.00 a w piątek i sobotę w godzinach 15.00 – 24.00 .
 3. Tory na kręgielni załączane są na godziny lub gry. Cennik określa cenę za grę na jednym torze kręgielni. Możliwość wykupienia ostatniej gry istnieje na 1 godzinę przed zamknięciem lokalu.
 4. Przy zakupie toru na godzinę, czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
 5. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest posiadać odpowiednie obuwie bowlingowe. Zabrania się gry w obuwiu innym niż bowlingowe.
 6. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry po uprzednim zgłoszeniu w/w faktu obsłudze kręgielni.
 7. Zabrania się wchodzenia na rozbieg torów bowlingowych z napojami, jedzeniem.
 8. Rzut kulą musi być wykonany z pola rozbiegu przed linią spalonych.
 9. Przed wykonaniem rzutu należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle. Rzucanie kuli na nie przygotowany tor spowoduje trafienie w sweepa (barierka zgarniająca kręgle), co zobowiązuje do zapłacenia kary umownej w wysokości 50 zł. Prowadzenie gry przy wyłączonym torze również zobowiązuje do zapłacenia kary umownej w wysokości 50 zł.
 10. Za zniszczenia, zagubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 11. Pierwszeństwo rzutu ma zawodnik grający z prawej strony.
 12. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Rzut dwoma kulami może spowodować awarię maszyny.
 13. Podczas gry na torze może przebywać tylko jeden gracz, pozostali uczestnicy przebywają
  w tym czasie poza rozbiegiem.
 14. Kule przeznaczone do gry w bowling, powinny znajdować się na podajnikach.
 15. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczenia punktów należy fakt ten zgłosić obsłudze. Zabrania się wchodzenia na tory w celu samodzielnego usunięcia awarii. Obsługa techniczna bowlingu dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.
 16. Pracownicy obsługi kręgielni są uprawnieni do usunięcia z terenu kręgielni osób nietrzeźwych oraz osób, które zakłócają grę innym użytkownikom.
 17. Wszelkie wątpliwości i problemy związane z działaniem torów należy konsultować z obsługą kręgielni.
 18. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
 19. Sport Pleszew Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy i przedmioty użytkowników pozostawione na terenie kręgielni.
 20. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

– wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

– wnoszenia i spożywania napojów, w tym alkoholu, posiłków nie zakupionych w barze

– wprowadzania zwierząt.

– palenia papierosów

– wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji
  i możliwość sprzedaży toru.
 5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 6. Sport Pleszew Sp. z o.o. nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych kręgielni.
 7. Stoły bilardowe wynajmuje się na pełne godziny, w przypadku nie zwrócenia bil do recepcji w czasie 1 godziny od ich otrzymania naliczana jest pełna opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
 8. Sport Pleszew Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

               Zarząd

Sport Pleszew sp. z o.o.