Cennik wynajmu hali

Wynajem/godzina

wyszczególnienie
forma wykorzystania
cena netto
cena brutto
Hala+trybuny+infrastruktura towarzysząca + tablica świetlna Imprezy sportowe – mecze, zawody rekreacyjne 120,00 zł 129,60 zł

          Hala+infrastruktura towarzysząca (4 szatnie), bez trybun

Imprezy sportowe – mecze, zawody rekreacyjne   110,00 zł     118,80 zł
          Hala+infrastruktura towarzysząca (do 2 szatni), bez trybun Imprezy sportowe-mecze, zawody rekreacyjne    106,48 zł     115,00 zł
        2/3 hali, szatnia          (bez trybun) Treningi, zawody rekreacyjne    75,00 zł      81,00 zł
         1/3 hali, szatnia          (bez trybun) Treningi, zawody rekreacyjne    60,00 zł      64,80 zł

Wynajem/dzień

wyszczególnienie
forma wykorzystania
Cena netto Cena brutto
Hala+widownia+infrastruktura towarzysząca Imprezy komercyjne, występy estradowe, szkolenia, pokazy, targi 2.800,00 3.444,00
Hala+widownia+infrastruktura towarzysząca Imprezy sportowe – mecze, zawody rekreacyjne 2.800,00 3444,50
Hala+widownia+infrastruktura towarzysząca Imprezy o szczególnym znaczeniu dla promocji Miasta i Gminy Pleszew Wynajem bezpłatny