Cennik wynajmu hali

Wynajem/godzina

wyszczególnienie
forma wykorzystania
cena netto
stawka vat
cena brutto
Hala, 4 szatnie, trybuny, tablica świetlna Imprezy masowe – mecze, zawody rekreacyjne 100,00 zł 8% 108,00 zł

          Hala, 4 szatnie          (bez trybun)

Imprezy sportowe -mecze, zawody rekreacyjne 95,00 zł 8% 102,60 zł
          Hala, 2 szatnie          (bez trybun) Imprezy sportowe-mecze, zawody rekreacyjne 80,00 zł 8% 86,40 zł
        2/3 hali, szatnia          (bez trybun) Treningi, zawody rekreacyjne 65,00 zł 8% 70,20 zł
         1/3 hali, szatnia          (bez trybun) Treningi, zawody rekreacyjne 50,00 zł 8% 54,00 zł

Wynajem/dzień

wyszczególnienie
forma wykorzystania
cena netto
stawka vat
Cena brutto
Hala, trybuny, szatnie, tablica świetlna Imprezy sportowe-mecze, zawody rekreacyjne 1.850,00 zł 8% 1.998,00 zł
Hala, widownia, szatnie Imprezy komercyjne, występy estradowe, szkolenia, targi 2.600,00 zł 23% 3.198,00 zł
Rozwinięcie wykładziny na hali Imprezy komercyjne, występy estradowe, szkolenia, targi 150,00 zł 23% 184,50 zł