Boisko ze sztuczną nawierzchnia – cennik

CENNIK
Wynajem całego boiska – 150,00 zł brutto / 1 godz. najmu
Wynajem ½ boiska – 75,00 brutto / 1 godz. najmu
Wynajem boiska o oświetleniem – 250,00 zł brutto /1 godz. najmu
Wynajem ½ boiska z oświetleniem – 100,00 zł brutto / 1 godz. najmu
W ramach najmu przysługuje prawo do korzystania z szatni (wc, zimna woda, ciepła woda do pojemności bojlera).